Youth Academy Tournaments

ACADEMY HOME | LEAGUES | CAMPS/CLINICS | EDUCATION PROGRAMS | CALENDAR | LOCATIONS
 
Tournament Home| Login

Sluggerrr Series - Pool Schedule

10AAA - 10U-AAA Details | Win | Loss | Tie | RA | RS | Diff | PCT
1   Team KC (10U-AAA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | +8 | 1.000
2   BC Miller (10U-AAA) | 1 | 0 | 0 | 14 | 16 | +2 | 1.000
3   Cavaliers (10U-AAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0
4   Kansas Coyotes (10U-AAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0
5   Legends (10U-AAA) | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | -8 | .0
6   MNS BlackSoxs Reif (10U-AAA) | 0 | 1 | 0 | 16 | 14 | -2 | .0

10AAA - 10U-AAA
Game Time Field Match Up Score
1 Sat 06:00 PM KC UYA 3 BC Miller (10U-AAA) vs MNS BlackSoxs Reif (10U-AAA) 16 - 14 
2 Sat 08:00 PM KC UYA 3 Legends (10U-AAA) vs Team KC (10U-AAA) 1 - 9